Bad & Fliser

FRI FRAGT i Danmark
Forside Fliser & Klinker BordpladerVVS & Badmøbler Diverse
 
Fliser & Klinker
Bordplader
VVS & Badmøbler
Diverse
FRI FRAGT i Danmark
  • 14 dages returret på lagervarer
  • Professional rådgivning
  • Hurtig levering
  • Fysisk butik/showroom
0 vare(r) 0,00 DKK

Handelsbetingelser

Følgende salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle leverancer fra Badogfliser.dk medmindre andet er skriftligt aftalt mellem køber og Badogfliser.dk

Afbestilling / annullering af ordre Ved afbestilling af en vare eller ændring af ordre kontaktes Badogfliser.dk via mail. (shop@badogfliser.dk) Hvis afbestillingen af en vare/ordre sker efter at varen er afsendt fra leverandøren - inderigs såvel som udenrigs, er nedenstående betingelser omkring "Returnering/Ombytning" gældende.

Betaling Betalingsmetode hos Badogfliser.dk er : Dankort, Visa/Dankort, Visa Electron, Mastercard, Maestro, JCB Card. Betaling via bankoverførsel kan foretages efter aftale.

Betaling med Kreditkort Vælg betalingskorttype og følg anvisningerne trin for trin. Bemærk venligst - Ved betaling med kort via vores website,hæves beløbet ikke fra kundens konto, før at vi har vished for at varen er afsendt fra vores leverandør. "Afsendt fra leverandør" defineres således: En varer betragtes afsendt, når den afgår fra producenten i udlandet - dvs. at pengene praktisk set hæves fra købers konto 1-1,5 uge før endelig levering. Ved salg af varer fra indenrigslager, betragtes varen som afsendt når den er afgået med fragtmanden. Læs mere om sikker betaling på : http://www.emaerket.dk/sw108.asp

Priser For leverancer i Danmark gælder: Alle priser hos www.badogfliser.dk er inkl. moms.

Fragtprisen afgøres af hvilke varer du bestiller, da prisen udløses af varens vægt-kategori. Det betyder at du kan få sendt varer helt ned til 100,00 kr. pr. forsendelse. Fragtprisen får du oplyst inden du godkender din bestilling.

Ejendomsret over leveret produkter Alle varer forbliver Bad og Fliser´s ejendom, indtil fuld betaling er modtaget.

Indtil ejendomsretten er overgået til kunden, skal varen opbevares og sikres forsvarligt. Varen skal opbevares separat, således at det er muligt at identificere varerne som Bad og Fliser´s ejendom. Identifikationsmærker, tryk og lignende må ikke ødelægges eller fjernes fra varen eller emballagen. Skader på varen, skal erstattes fuldt og helt af kunden. Kunden har desuden pligt til at holde varen brand, tyveri og vandskadeforsikret til den fulde værdi. Kunden forpligter sig til, ikke uden Bad og Fliser´s skriftlige samtykke at disponere over det solgte på en måde, der kan forringe Bad og Fliser´s sikkerhed i varen, herunder pantsætning, sikkerhedsstillelse, udlægsforretning m.m.

Levering Badogfliser.dk leverer kun varer i hele Danmark. Levering udenfor Danmark kan kun ske efter aftale.

Levering af varer fra Badogfliser.dk forgår som følgende: Ved registrering af betaling på vores konto, vil ordren straks blive behandlet og varen afsendt. Dette sker med Danske Fragtmænd eller anden transportør. Levering af varer fra Badogfliser.dk anses for sket, når forbrugeren har modtaget varen på leveringsadressen.

Hvis du som kunde giver fragtmanden tilladelse til at varerne må stilles uden din tilstedeværelse, er dette det samme som fuld kvittering for modtagelse.

Ved modtagelse af varen er risikoen overgået til kunden. DET ER MEGET VIGTIGT at tjekke om varen er intakt og ikke beskadiget ved modtagelsen fra fragtmanden. Ved kvittering for modtagelsen betyder det at varen er i orden. Hvis transportskade konstateres skal modtagelse nægtes, det vil sige (Fragtmanden tager varerne med retur) Hvis pakken er sendt med Fragtmand skal der STRAKS ( straks = samme dag ) reklameres og gøres opmærksom på at varen er beskadiget. Se ”Skjulte transportskader” Det er herefter postens eller fragtmandens reklamationsafdeling som tager sig af sagen. Når Danske Fragtmænd skriftligt har godkendt reklamationen, kan en ny forsendelse herefter afsendes.

”SKJULTE TRANSPORTSKADER” Ved leverancer leveret af Danske Fragtmænd ( efterfølgende DF ) gælder følgende: Hvis en forsendelse leveret af DF, indeholder en skjult transportskade som ikke umiddelbart var synlig ved modtagelsen skal der omgående og senest 2 dage efter modtagelsen reklameres SKRIFTLIGT direkte til

DF´s service & reklamations afdeling

DF. Øst afdeling Tåstrup: dfssagsbehandling@fragt.dk og altid Cc.. shop@badogfliser.dk DF. Vest afdeling Randers randers@fragt.dk og altid Cc.. shop@badogfliser.dk

Er du i tvivl, så send til dem begge.

Reklamationer der modtages efter 2 dage afvises.

Hvis varen er bortkommet under transport hæftes der naturligvis ikke. Når vi bliver bekendt med situationen fremsendes straks en ny.

LEVERINGSTID Leveringstiden står på varen i butikken. Ved restordre eller længere leveringstid forsøger vi at orientere pr. mail om leveringstiden. Badogfliser.dk kan ikke gøres ansvarlig for …. - forsinkelse af leverancer, og deraf følgende forsinkelse i et byggeri (Håndværkerudgifter for ventetid honoreres ikke) - transportskader - fabrikationsfejl i produkter.

FEJL OG MANGLER Det er købers pligt at tjekke vareleveringen og undersøge varen ved modtagelsen og sikre at den er i overensstemmelse med bestillingen.

Skulle der mod forventning være fejl og mangler i leveringen fra Badogfliser.dk, skal disse påberåbes STRAKS ( straks = samme dag ). Det sker ved at rette skriftlig henvendelse til Badogfliser.dk - pr. mail: shop@badogfliser.dk

Keramiske materialer er fremstillet af naturprodukter, hvorfor de kan veksle i farvenuancerne. Fabrikanten samt Bad og fliser kontrollerer dette, men der kan opstå pakkefejl i farver og mønstre. Derfor beder vi DEM kontrollere de leverede FLISER, KLINKER og MOSAIK for fejl, inden de bliver opsat eller lagt, således at vi kan rette eventuel fejl. Opmåling og udregning af antal/m2 er kun vejledende og er ikke ansvarspådragende for BAD OG FLISER GRUPPEN VED GENBESTILLING KAN SAMME TONE/CALIBER IKKE GARANTERES.

Hårdbrændte klinker (monocottura og porcellanato) kan og må svinge i størrelserne, hvorfor dette ikke kan godkendes som reklamation. Alle typer natursten kan svinge i polering/slibning, nuancer, strukturer og størrelser. Det bedste farvespil opnås ved at tage fra flere kasser ad gangen, da farveforskelle kan forekomme.

OBS!!! HUSK at der aldrig må anvendes syre uden at vi har talt sammen.

GARANTI Produkter købt hos Badogfliser.dk er naturligvis underlagt den danske købelov, forbrugeraftalelov m.v. Gem altid din faktura, hvis der skulle opstå problemer med en vare. Der ydes min. 2 års garanti på fabrikations- og materialefejl på alle produkter.

Der ydes ingen garanti på varefejl, skader, slidtage o.lign. forårsaget af forkert brug, manglende vedligehold eller forkert/dårlig udførsel. Ved konstatering af en evt fejl eller mangel ved en vare, skal reklamationen senest være Badogfliser.dk i hænde 8 dage efter at skaden er observeret 1.gang – ved senere anmeldelse bortfalder reklamationsretten.

Hvis der er fejl på produktet Hvis der konstateres fejl på varen under udførsel af arbejdet ( monteringen), skal arbejdet standses STRAKS (straks = med det samme) Badogfliser.dk kontaktes : shop@badogfliser.dk eller tlf. 3283 3000

Enhver fortsættelse af arbejdet og forbrug af varen betragtes som accept af varen, og er derfor ikke reklamationsberettiget. En evt. nedrivning af den allerede opsatte defekte vare, må ikke påbegyndes uden accept fra Badogfliser.dk eller dennes leverandør. Badogfliser.dk påberåber sig ret til, så hurtigt som muligt, at besigtige skaden før en afgørelse træffes.

Køber er ikke berettiget til at afgøre hvilket håndværksfirma, at Badogfliser.dk evt. benytter sig af ved en udskiftning af fliser, eller klinker i en given reklamationssag. Badogfliser forbeholder sig ret til at indhente op til 3 tilbud, og deraf vælge det billigste.

Hvis Badogfliser.dk tilbyder reparation eller ombytter en vare pga. fejl eller mangler, er køber ikke berettiget til at annullere handlen eller kræve afslag i prisen som følge af manglen. Badogfliser.dk dækker rimelige fragtomkostninger, som kunden måtte have ved returnering af den defekte vare, hvis reklamationen er berettiget.

REKLAMATION Reklamationer modtages kun ved skriftlig henvendelse. : shop@badogfliser.dk Du skal sammen med din skriftlige reklamation vedhæfte minimum 3 digitale billeder af produktet, som på god og tydelig vis visualiserer problemet.

Hvis en vare er defekt eller beskadiget ved modtagelsen, Skal reklamationen ske direkte til Post Danmark eller Danske Fragtmænd. Læs punktet ”LEVERING”.
 

OPLYSNING OM KLAGEMULIGHEDER En klage over en vare købt hos Badogfliser.dk kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse shop@badogfliser.dk.


RETURNERING/OMBYTNING Der ydes 30 dages returret på lagervarer og kun i uåbnet emballage i pæn stand. Varer som er specielt hjemtaget kan ikke returneres medmindre andet er skriftligt aftalt mellem køber og Badogfliser.dk.

Gældende betingelser fra følgende eksisterende indenrigslagre/grossister : Evers A/S : Altid returfradrag på ialt 20% (Kunde betaler selv returfragt) Hjemskaffet varer, dvs. ikke normalt lagervarer hos disse grossister, tages ikke retur.

Ved fortrydelse af et køb, SKAL varen returneres inden 14 dage efter modtagelsen. Dette forudsætter at varen tilbageleveres i væsentlig samme stand og mængde, som ved modtagelsen. Originalemballagen skal desuden returneres i en stand, der gør et videresalg muligt. Kunden har selv ansvaret for at varen kommer frem i hel stand.

Varer tages ikke retur efter 30 dage uden forudgående aftale.

Ved sær aftaler om returnering efter 30 dage pålægges altid returfradrag fra 25%. Varen SKAL ALTID returneres i original emballage. OBS: Badogfliser.dk tager ikke varer retur i uoriginal emballage eller hvor der er skrevet eller klistret direkte på emballagen, idet der på emballagen er anvist brugbare oplysninger om produktets anvendelse såvel som mål/værdier som er nødvendig info for vore kunder. Varer som ikke er på lager betragtes alle som skaffevarer. Vi tilbagebetaler købers tilgodehavende, hvis returneringen opfylder betingelserne, og varen kan godkendes til videresalg. Specialfremstillede eller tilgjorte varer, eksempelvis bordplader, er varer som fremstilles specielt på ordre efter kundens ønsker - disse varer ydes der ikke returret på.

RETURVARER Ved forudgående aftale overføres penge for returnerede varer direkte til købers konto. Fragtudgifter i forbindelse med det oprindelig køb, returnering eller reparationer bliver ikke refunderet.

SÅDAN RETURNERER DU EN VARE Ved returnering af en vare skal Bad & Fliser kontaktes pr. mail: shop@badogfliser.dk Man vil her få oplyst hvordan returneringen skal foregå. Husk at varen altid skal returneres i original emballage og køber hæfter selv for forsendelsen.

FORBEHOLD Alle ordrer behandles med forbehold for force majeure , herunder krig, andre uroligheder, naturkatastrofer, strejker og lockout, svigtende forsyninger af råmaterialer, ildebrand, beskadigelse af leverandørers produktion, svigtende transportmuligheder, import / eksport forbud eller enhver anden begivenhed, som hindre eller begrænser Badogfliser.dk's muligheder for at levere varen. Badogfliser.dk er i tilfælde af force majeure uden ansvar for ethvert tab hos køber som følge af manglende levering.

Der tages forbehold for trykfejl, prisændringer, udsolgte eller udgåede varer samt ændrede specifikationer for produkterne, ligeledes kan billeder afvige fra produktet.
Har du Brug for hjælp?
Kontakt vores kundeservice
på telefon 32 83 30 00
FRI FRAGT i Danmark
  • 14 dages returret på lagervarer
  • Professional rådgivning
  • Hurtig levering
  • Fysisk butik/showroom